Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sibiu şi au vârsta de cel puţin 18 ani. Cei care doresc să participe trebuie să se înscrie în platforma bugetării participative bugetareparticipativa.sibiu.ro.

Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative bugetareparticipativa.sibiu.ro, cu ajutorul reprezentanților Primăriei, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr. 2, la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC) sau prin poștă (la sediul din str Brukenthal nr. 2). Formularele pentru depunerea proiectelor prin poștă pot fi ridicate de la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC), ghișeele Direcției fiscale locale Sibiu sau sediul primăriei din bulevardul Victoriei nr. 1-3. Vrei sa ajuti pe cineva care nu are internet sa depuna un proiect? Listeaza aici formularul de depunere offline si inmaneaza-il. 

Propunerile trebuie să se încadreze într-unul din următoarele domenii:

a. Alei, trotuare şi zone pietonale.

b. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei.

c. Spații verzi și locuri de joacă.

d. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, etc.).

e. Educație.

f. Smart City.

Chiar dacă propunerea poate fi încadrată în mai multe domenii, deponentul trebuie să opteze pentru domeniul pe care îl consideră cel mai potrivit.

a. Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru municipiul Sibiu (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban sau similare)

b. Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Municipiului Sibiu și care vizează un spațiu public.

c. Să nu intre în aria altor programe ale Municipiului Sibiu (ex: finanțări pentru ONG-uri sau alte structuri, finanțări de adunări publice sub forma de festivaluri, evenimente, târguri, etc.)

d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale municipalității.

e. Să nu aibă un caracter politic, publicitar, comercial sau etnic.

f. Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

g. Să fie definite cât mai clar

h. Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect.

Fiecare propunere trebuie să aibă un cost total de cel mult 150.000 euro (inclusiv TVA).

În urma procesului de bugetare participativă, vor fi alese maxim 10 proiecte care vor respecta criteriile stabilite în prezentul regulament și prevederile legale în vigoare, pentru a fi implementate în anul 2020.

Primul proiect din fiecare domeniu va fi automat câștigător, restul proiectelor vor fi alese în funcție de numărul de voturi sau oportunitatea proiectului la nivelul municipiului și indiferent de categoria din care fac parte.

Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

Cetățenii care doresc acest lucru pot completa propunerea cu documentele pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate numai atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG, până la o limită de 1 MB.

Primăria Municipiului Sibiu va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar ele vor fi adaptate de către serviciile din cadrul municipalităţii, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

Cetățenii care depun propuneri care nu ajung să fie supuse votului au dreptul să primească, la cerere, explicaţii privind motivele acestei decizii.

Odată depusă pe platformă, propunerea nu mai poate fi modificată de către persoana care a propus-o.

Da, serviciile din cadrul municipalității vor realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu, prin platforma bugetării participative.

Votul are loc în două etape distincte. În prima fază de vot, fiecare cetățean înscris pe platforma bugetării participative poate alege şase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele şase domenii stabilite). În această etapă, se vor selecta 30 proiecte (primele trei proiecte clasate în ordinea numărului de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapa de vot, iar restul în funcție de numărul de voturi, indiferent de domeniul din care fac parte).

În a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele 30 stabilite în prima fază. Vor fi selectate un număr de 10 proiecte. ​Cel mai votat proiect din fiecare domeniu va fi selectat automat, iar restul vor fi selectate în funcție de numărul de voturi, sau oportunitatea proiectului la nivelul municipiului, indiferent de domeniul din care fac parte.​

Fiecare participant poate vota o singură dată în fiecare etapă a votului. Votarea online presupune înregistrarea prealabilă pe platformă.

Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bugetare.participativa@sibiu.ro sau la numărul de telefon 0269 506526.

La sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr. 2, la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC).

  • Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.
  • Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.
  • Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.
  • Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.
  • Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.