Bugetarea participativă este un proces prin care cetățenii municipiului Sibiu sunt încurajați să identifice și să semnalizeze neajunsurile comunității, și apoi să propună rezolvări ale acestora – prin soluții sub forma de proiecte. Acestea urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare, prin care se va asigura reprezentativitatea rezultatelor. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de Primăria Sibiu începând cu anul 2020.

Procesul de bugetare participativă este unul orientat către cetățean, iar obiectivele principale sunt:

 1. Creșterea dialogului dintre cetățeni și administrația publică

 2. Ajustarea politicilor publice în concordanță cu nevoile și așteptările cetățenilor

 3. Implicarea cetățenilor în co-crearea procesului de dezvoltare urbană

 4. Consolidarea democrației

 5. Creșterea transparenței în activitatea administrației publice

Bugetarea participativă, alături de implementarea proiectelor, se desfășoară în limitele domeniilor de competență ale Municipiului Sibiu.

Sunt încurajați să se implice în procesul de bugetare participativă toți cetățenii care au interes în dezvoltarea municipiului Sibiu și au împlinit vârsta de cel puțin 18 ani.

Procesul de bugetare participativă organizat de Primăria Municipiului Sibiu în anul 2019 cuprinde următoarele etape:

 • Depunere proiecte

Proiectele pot fi depuse:

 1. Online pe platforma Bugetare participativă

Cetățenii Municipiului Sibiu care doresc să depună proiectele on line, sunt invitați să își facă un cont pe platforma Bugetare participativă. Odată ce contul le este validat, își pot depune online proiectele pentru dezvoltarea orașului.

 1. Offline – în format tipărit

Cetățenii Municipiului Sibiu care doresc să depună proiectele în format tipărit, au posibilitatea să ridice formularele de depunere a proiectelor de la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC) aflat în sediul din str. Brukenthal nr. 2, ghișeele Direcției fiscale locale Sibiu, situată pe str. Turismului nr. 15A sau sediul primăriei din bld. Victoriei, nr. 1-3. Formularul completat, împreună alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri, etc., după caz) vor putea fi depuse personal la punctul suport pentru bugetarea participativă, amenajat în incinta CIC sau transmise prin poștă (la sediul din str Brukenthal nr. 2). Ulterior, un operator din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu va încărca, în numele cetățenilor, proiectele primite prin poștă, pe platforma Bugetare participativă.

Limita de depunere de pe fiecare cont valid este de un proiect pe domeniu. Odată depus, proiectul nu mai poate fi modificat, dar poate fi șters. Cetățenii care au depus proiectele în format tipărit, prin poștă, le pot șterge dacă depun o cerere în scris.

Cetățenii pot beneficia de asistență din partea Primăriei Municipiului Sibiu pentru crearea contului, depunerea de proiecte, precum și pentru acordarea votului, printr-un punct suport amenajat în acest scop, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. S. Brukenthal nr. 2, la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC).

 • Analiză proiecte

Primăria va supune analizei fiecare proiect primit prin intermediul platformei. În prima fază, se vor stabili proiectele ce pot fi publicate pe site; un proiect nu va fi publicat dacă obiectivul sau limbajul folosit instigă la discriminare de orice fel, violență, ură etc sau exprimarea este trivială, obscenă, vulgară, denigratoare.

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

Apoi, se vor stabili proiectele eligibile; un proiect nu va fi eligibil dacă nu îndeplinește criteriile de eligibilitate și nu respectă prevederile prezentului Regulament. Spre exemplu, un proiect nu va fi eligibil dacă: bugetul proiectului depășește bugetul stabilit de Primărie, dacă obiectivul proiectului nu se află în aria de competență a Primăriei, dacă din punct de vedere geografic, implementarea proiectului nu se încadrează în aria Municipiului etc.

Primăria își rezervă dreptul de a modifica anumite proiecte – în sensul adaptării din punct de vedere tehnic sau financiar, dacă este nevoie, sau integrării mai multor propuneri într-una singură, datorită asemănării obiectivelor sau proximității geografice.

Persoanele ale căror proiecte au fost declarat neeligibile pot primi, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerile au fost declarate neeligibile.

În urma acestei analize, toate proiectele declarate eligibile vor fi publicate pe site și supuse votului cetățenilor.

 • Vot pe domenii

Fiecare cetățean cu un cont valid poate vota câte un proiect din fiecare domeniu definit la punctul 6.7. Primele trei proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu intră în etapa de vot final, alături de următoarele proiecte în funcție de numărul de voturi și indiferent de domeniu, conform prevederilor de la capitolul 8.

 • Validare vot pe domenii

Primăria se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente.

 • Votul final

Fiecare cetățean va vota un singur proiect. Platforma oferă posibilitatea desemnării unor proiecte favorite, vizibile în contul personal, din care se poate alege, la final, proiectul preferat, conform prevederilor de la capitolul 8. Nu este însă obligatoriu ca votul final să fie acordat unuia dintre proiectele favorite.

 • Validare vot final

Primăria se asigură că voturile au fost acordate în mod corect și că procesul de votare a decurs fără incidente.

 • Afișare rezultate

Proiectele câștigătoare vor fi afișate pe platforma Bugetare participativă, la data anunțată. Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi – proiectul cu cele mai multe voturi din fiecare domeniu va fi automat câștigător, urmat de restul proiectelor, în funcție de numărul de voturi și indiferent de domeniu.

Calendarul propus este următorul:

 • depunere proiecte – 01.09.2019-22.09.2019
 • analiză proiecte – 23.09.2019-21.10.2019
 • prima etapa de vot – 22.10.2019-01.11.2019
 • validare vot I – 05.11.2019
 • a doua etapă de vot – 06.11.2019-16.11.2019
 • validare vot II – 20.11.2019
 • afișare rezultate finale -29.11.2019
 1. Propunerile de proiecte vor fi depuse de cetățeni prin intermediul platformei bugetare participativă, www.bugetareparticipativa.sibiu.ro sau prin poștă, la sediul de pe str. Samuel Brukenthal nr. 2.

 2. Pentru cetățenii care nu sunt familiarizați cu mediul online sau care nu au acces la internet de acasă, Primăria Sibiu va pune la dispoziție, un punct suport pentru accesarea platformei de bugetare participativă (amenajat în cadrul CIC, la sediul primăriei din Str. S. Brukenthal, nr. 2). Acesta va fi deschis pe perioada de depunere a proiectelor și un reprezentant al Primăriei va fi la dispoziția cetățenilor. Acesta va oferi informații și îndrumare pentru urmarea pașilor necesari pentru depunerea proiectelor pe platformă:

  • Crearea unui cont de email (în cazul în care acesta nu există)

  • Crearea unui cont pe site-ul platformei de Bugetare participativă

  • Acces la termenii și condițiile de depunere a proiectelor pe platformă

  • Adăugarea proiectelor propriu zise pe platformă

  • Adăugarea eventualelor fișiere atașate

 1. Propunerile de proiecte transmise de cetățeni prin poștă, vor fi încărcate pe platforma bugetare participativă, în numele cetățeanului, de către un operator al primăriei municipiului Sibiu.

În cele două perioade de votare, cetățenii se vor putea prezenta la punctul suport pentru accesarea platformei de bugetare participativă pentru a consulta proiectele depuse și pentru a vota proiectele sau a alege proiectele favorite, în funcție de etapa de votare.

 1. Propunerile trimise în orice alt mod, diferit de cele precizate la punctele 1 si 2, sau cele care nu sunt conforme cu formularul de proiect, nu vor fi luate în considerare de Primăria Sibiu.

 2. Toți cei care își fac cont, depun, sub orice formă, sau votează proiecte acceptă termenii și condițiile în care funcționează platforma bugetării participative, care constituie Anexa 1 la prezentul Regulament.

 3. Platforma bugetare participativă procesează date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, email, număr de telefon, data nașterii, locație în scopul utilizării platformei. Toți cei care își validează contul sau depun proiectele offline își dau acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma să colecteze și sa folosească aceste informații în scopul agreat.

 4. Propunerile de proiecte trebuie încadrate într-una din următoarele domenii:

  1. Alei, trotuare și zone pietonale.

  2. Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.

  3. Spații verzi și locuri de joacă.

  4. Amenajare spații publice (mobilier urban, etc.).

  5. Educație.

  6. Smart City.

 1. Propunerile depuse de cetățeni trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

  • Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru municipiul Sibiu (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban sau similare)

  • Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Municipiului Sibiu și care vizează un spațiu public.

  • Să nu intre în aria altor programe ale Municipiului Sibiu (ex: finanțări pentru ONG-uri sau alte structuri, finanțări de adunări publice sub forma de festivaluri, evenimente, târguri, etc. sau în competența unor comisii specializate din cadrul administrației publice locale, care iși desfășoară activitatea conform legii și efectuează propria analiză în domeniile asupra cărora se pronunță, spre exemplu Comisia de circulație)

  • Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale municipalității.

  • Să nu aibă un caracter politic, publicitar, comercial sau etnic.

  • Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

  • Să fie definite cât mai clar

  • Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect. În acest sens cetățenii sunt sfătuiți să se documenteze în vederea estimării costului total al fiecărui proiect propus.

 1. Propunerile cu conținut similar sau ale căror implementare vizează zone aflate în vecinătate ar putea fi integrate într-un proiect unic.

 2. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

 3. Următoarele tipuri de fișiere pot fi anexate formularului de proiect: PDF – până la o limită de 5 MB și JPEG/JPG sau PNG, până la o limită de 1 MB. Fișierele anexate formularului de proiect, care au fost salvate o dată cu proiectul nu mai pot fi modificate, șterse sau înlocuite.

 4. Fiecare propunere trebuie sa se încadreze într-un cost total de cel mult 150.000 de euro (inclusiv TVA). În cazul în care, în urma analizării bugetului propus, echipa tehnica constată ca acesta nu se încadrează în suma maximă alocata prin Regulament fiecărui proiect și nu pot fi făcute nici ajustări ale sumei propuse, proiectul va fi declarat neeligibil.

 5. Versiunea care va fi supusa votului cetățenilor nu e în mod obligatoriu aceeași cu cea transmisă de cetățeni. Primăria Sibiu poate ajusta proiectele din punct de vedere tehnic, al estimării costurilor sau poate uni într-un singur proiect propuneri diferite. Orice ajustări pot fi făcute pentru asigurarea fezabilității proiectelor. Aceste ajustări vor fi vizibile pe platforma de bugetare participativă.

 6. Prin utilizarea platformei de bugetare participativă, cetățenii își dau acordul ca propunerile depuse în cadrul bugetării participative să devina proprietatea Municipiului Sibiu și nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.

 7. În vederea respectării prevederilor legale în vigoare, Primăria își rezervă dreptul de a modera afișarea proiectelor pe platformă. Acestea vor fi afișate într-un interval de maxim 5 zile lucrătoare de la data depunerii.

 8. Proiectele câștigătoare în procesul de bugetare participativă vor fi incluse în Programul de Investiții al Municipiului Sibiu, existând și posibilitatea ca ele sa fie integrate în proiecte mai largi.

 9. Accesul la diferite faze ale votului poate fi restricționat din punct de vedere al locației utilizatorului, pe raza municipiului Sibiu – pentru a asigura că proiectele câștigătoare sunt cu adevărat reprezentative pentru comunitate. Platforma de bugetare participativă colectează date despre locația utilizatorilor pentru a asigura respectarea procedurii de votare.

 1. Analiza tehnică, financiară și juridică a propunerilor este realizată de către Primăria Municipiului Sibiu, printr-o echipa tehnică de evaluare a proiectelor desemnată în acest scop prin Dispoziția Primarului Municipiului Sibiu. Personalul echipei verifică dacă propunerile sunt în conformitate cu prezentul regulament și cu alte reglementări legale în vigoare, precum și fezabilitatea tehnică.

 2. Propunerile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot suferi ajutări tehnice și/sau financiare din partea Primăriei Municipiului Sibiu, dacă este necesar.

 3. Similitudinea conținutului sau proximitatea geografică poate duce la integrarea diferitelor propuneri într-un singur proiect.

 4. Proiectele care contravin prevederilor legale în vigoare nu vor fi incluse în procesul de bugetare participativă și nu vor fi publicate pe site-ul www.bugetareparticipativa.sibiu.ro.

 5. Toate propunerile de proiecte și fișierele care le-au fost atașate devin proprietatea Municipiului Sibiu și nu li se poate aplica regimul drepturilor de autor.

Proiectele se pot vota doar online, pe platforma bugetării participative bugetareparticipativa.sibiu.ro. Procesul de votare se va desfășura în două etape.

1. În prima etapa de vot, fiecare cetățean cu un cont valid pe platformă poate alege șase proiecte (câte unul pentru fiecare dintre cele șase domenii stabilite la punctul 6.7). În această etapă, se vor selecta maxim 30 de proiecte, primele trei proiecte clasate în funcție de numărul de voturi din fiecare domeniu vor intra automat în a doua etapă de vot. În plus, până la concurența a maxim 30 de proiecte, pot fi selectate și alte proiecte eligibile, în funcție de numărul de voturi sau oportunitatea proiectului la nivelul municipiului, indiferent de domeniul din care fac parte.

2. În a doua etapă, fiecare cetățean poate alege un singur proiect din cele maxim 30 stabilite în prima fază.

3. La finalul celei de a doua etape de vot, vor fi selectate un număr de maxim 10 proiecte. Primul proiect din fiecare domeniu clasat în funcție de numărul de voturi va fi selectat automat, iar restul proiectelor pot fi selectate în ordinea numărului de voturi sau oportunitatea proiectului la nivelul municipiului, indiferent de domeniul din care fac parte.

4. Eventualele modificări ale calendarului procesului de bugetare participativă vor fi publicate pe platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro.

În urma procesului de bugetare participativă, vor fi alese maxim 10 proiecte care vor respecta criteriile stabilite în prezentul regulament și prevederile legale în vigoare, pentru a fi implementate în anul 2020.

Primul proiect din fiecare domeniu va fi automat câștigător, restul proiectelor vor fi alese în funcție de numărul de voturi sau oportunitatea proiectului la nivelul municipiului și indiferent de categoria din care fac parte.

 1. Orice informație pusă la dispoziție de către persoanele care se înregistrează pe platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro sau colectată de către Primăria Municipiului Sibiu atunci când se utilizează platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro este supusă Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal ai cărei termeni sunt incluși în Termenii și condițiile de funcționare a platformei. Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro stochează informații cu caracter personal (provenite din conturile prin care persoanele se autentifică pentru a avea acces la platformă).

 2. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică pe platformă își exprimă acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro să folosească datele cu caracter personal furnizate.

 3. Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro nu își asumă răspunderea în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

 4. Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

 5. Platforma bugetareparticipativa.sibiu.ro nu poate fi trasă la răspundere pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse de către dumneavoastră. Utilizatorii sunt singurii responsabili de exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe platformă.

 6. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată prin lege contravențional sau penal, după caz.