Persoana care solicită acordarea unei audiențe trebuie să se înscrie pe platformă dedicată de pe site-ul spadpp.ro, sau să completeze o cerere care trebuie să cuprindă obiectul audienței, și motivele acesteia, pe care o va transmite prin e-mail, fax, poșta sau o va depune la registratură instituției. Solicitările de acordare a audienței se vor depune cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru acordarea acestora;
Cererea va fi analizată în prealabil și solicitantul va primi un răspuns referitor la aprobarea sau respingerea cererii de audiență în scris, verbal sau telefonic cu cel puțin 24 de ore înaintea de data în care se solicită audiență.


SOBIS Solutions SRLProgramări și înscrieri online

Această platformă este dezvoltată de SOBIS Solutions S.R.L