Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism - Arhitect Șef
Serviciul Administrație Locală și Autoritate Tutelară
Serviciul Public Salubrizare Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public