Municipiul Sibiu lansează procesul de
Bugetare Participativă

Timp rămas pentru depunerea proiectelor

Ce trebuie să știi despre depunerea de proiecte

1 Septembrie - 22 Septembrie


 • La procesul de bugetare participativă pot participa cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Sibiu şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani.

 • Fiecare persoană poate depune câte un proiect din următoarele domenii:
  - Alei, trotuare și zone pietonale.
  - Mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației.
  - Spații verzi și locuri de joacă
  - Amenajare spații publice (mobilier urban etc.)
  - Educație
  - Smart City

 • Pentru cetățenii care nu sunt familiarizați cu mediul online sau care nu au acces la internet de acasă, Primăria Sibiu va pune la dispoziție, în prima etapă, un punct suport pentru accesarea platformei de bugetare participativă (amenajat în cadrul CIC). Vrei să ajuți pe cineva care nu are internet să depună un proiect? Listează aici formularul de depunere offline și înmânează-il.

 • Cetățenii Municipiului Sibiu care doresc să depună proiectele în format tipărit, au posibilitatea să ridice formularele de depunere a proiectelor de la Centrul de informații pentru cetățeni (CIC), ghișeele Direcției fiscale locale Sibiu sau sediul primăriei din bd Victoriei nr. 1-3. Formularul completat, împreună alte documente relevante pentru proiect (fotografii, planuri etc., după caz) vor putea fi depuse personal la punctul suport pentru bugetarea participativă, amenajat în prima etapă în incinta CIC sau transmise prin poștă (la sediul din str Brukenthal nr. 2)

Care sunt criteriile pe care trebuie să le îndeplinească propunerile pentru a fi supuse votului cetățenilor?

 1. Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru municipiul Sibiu (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban sau similare)

 2. Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Municipiului Sibiu și care vizează un spațiu public.

 3. Să nu intre în aria altor programe ale Municipiului Sibiu (ex: finanțări pentru ONG-uri sau alte structuri, finanțări de adunări publice sub forma de festivaluri, evenimente, târguri, etc.)

 4. Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale municipalității.

 5. Să nu aibă un caracter politic, publicitar, comercial sau etnic.

 6. Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.

 7. Să fie definite cât mai clar

 8. Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect.

CE ESTE BUGETAREA PARTICIPATIVĂ?

Bugetarea participativă este un proces prin care cetățenii municipiului Sibiu sunt încurajați să identifice și să semnalizeze neajunsurile comunității, și apoi să propună rezolvări ale acestora – prin soluții sub forma de proiecte. Acestea urmează să fie validate de autoritatea locală, iar apoi supuse unui proces de votare, prin care se va asigura reprezentativitatea rezultatelor. Cele mai votate proiecte vor fi implementate de Primăria Sibiu începând cu anul 2019.

MAI MULTE INFORMAȚII

ANUNȚURI